Θέρμανση με pellets: Ερωτήσεις και Απαντήσεις

1) Τι είναι το pellet (πέλλετ); Το pellet είναι στερεό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται σαν καύσιμο υλικό, έχει κυλινδρική μορφή και είναι ιδιαίτερα συμπαγές. Ανήκει στη κατηγορία των στερεών καυσίμων (βιοκαύσιμα) και παράγεται από προϊόντα επεξεργασίας ξύλου ή και φυτών (π.χ. πριονίδια, αγριαγκινάρα). Το pellet έχει σαν χαρακτηριστικό την χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία (περίπου 10%) και έτσι κατά την καύσή του παρέχει πολύ υψηλή απόδοση.

2) Ποία είναι η τιμή του pellet; Η τιμή του pellet ανέρχεται, περίπου, στα 0,30€/Kg,συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

3) Τι σημαίνει ο “όρος” στερεά καύσιμα και ποία είναι τα στερεά καύσιμα; Με τον όρο στερεά καύσιμα αναφερόμαστε στα στερεά υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται σαν καύσιμα για να παράγουν ενέργεια και κατ΄ επέκταση θερμότητα. Στερεά καύσιμα είναι το ξύλο, το pellet, ο πυρήνας, το καλαμπόκι το σιτάρι και άλλα δημητριακά.

4) Ποιοι είναι οι πιο διαδεδομένοι τύποι στερεών καυσίμων; Σε παγκόσμια κλίμακα, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας, οι πιο διαδεδομένοι τύποι στερεών καυσίμων είναι το pellet και το ξύλο.

5) Πόσο συχνά απαιτείται ο καθαρισμός του δοχείου στάχτης σε ένα λέβητα στερεών καυσίμων; Εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε λέβητα. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία επιβραδύνουν σημαντικά αυτή την διαδικασία (froling) σε σχέση με άλλα. Ενδεικτικά αναφέρεται ό,τι το χρονικό διάστημα μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ μιας ημέρας μέχρι και ενός μήνα.

6) Γιατί να επιλέξω λέβητα στερεών καυσίμων; Για λόγους οικονομίας και οικολογίας. Οι λέβητες στερεών καυσίμων μπορούν να μειώσουν το κόστος θέρμανσης κατά 40%-60% σε σχέση με τους λέβητες πετρελαίου, ενώ παράλληλα βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς εκλύουν ελάχιστους ρύπους.

7) Ποια είναι η αυτονομία των λεβήτων στερεών καυσίμων, κάθε πότε θα χρειάζεται να ανεφοδιάζω τον λέβητα με καύσιμο υλικό; Εξαρτάται από το είδους του καύσιμου υλικού (ξύλο, pellet, πυρήνας κ.α.) από τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε προϊόντος, από τις ανάγκες μας για θέρμανση, τον τύπο της εγκατάστασης αλλά και από την χωρητικότητα της δεξαμενής αποθήκευσης καυσίμου. Ενδεικτική αυτονομία περίπου 1-3 μέρες.

8) Σε περίπτωση που χρειαστεί να ανεφοδιάσω το σύστημά μου με στερεά καύσιμα από πού μπορώ να τα προμηθευτώ; Από τα σημεία διανομής προϊόντων στερεών καυσίμων.

9) Ενδιαφέρομαι να αντικαταστήσω τον συμβατικό λέβητα με λέβητα στερεών καυσίμων, τι παρεμβάσεις πρέπει να κάνω στο υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης; Καμία απολύτως παρέμβαση! Αρκεί η προσθήκη του λέβητα στερεών καυσίμων και η κατάργηση του υφιστάμενου, εφόσον το επιθυμούμε.

10) Υπάρχει πρόγραμμα επιδότησης για την αντικατάσταση λέβητα με λέβητα στερεών καυσίμων; Δεν υπάρχει πρόγραμμα επιδότησης το οποίο να αφορά την αλλαγή σε λέβητα στερεών καυσίμων.

11) Οι λέβητες στερεών καυσίμων πρέπει να συνυπάρχουν, έστω βοηθητικά, και με συστήματα πετρελαίου ή φυσικού αερίου; Όχι, οι λέβητες στερεών καυσίμων μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες για θέρμανση χωρίς καμία υποστήριξη από συστήματα πετρελαίου ή φυσικού αερίου.

12) Υπάρχει κάποιο κόστος συντήρησης για τους λέβητες στερεών καυσίμων; Ναι, αλλά το κόστος συντήρησης δεν διαφέρει από αυτό των λεβήτων πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Αρκεί μια ετήσια συντήρηση από τεχνικό εγκαταστάτη καυστήρων. 13) Μένω σε πολυκατοικία, μπορώ να αλλάξω τον υφιστάμενο λέβητα με λέβητα στερεών καυσίμων; Ναι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το καταστατικό λειτουργίας της κάθε πολυκατοικίας. 14) Μπορώ να διατηρήσω τον λέβητα που έχω και να αντικαταστήσω μόνο τον καυστήρα, με καυστήρα στερεών καυσίμων; Δεν προτείνεται για τεχνικούς λόγους.

15) Είναι το pellet οικολογικό; Αρχικά πρέπει να ορίσουμε τnν έννοια της λέξης "οικολογικό". Ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να ερμηνεύσει όπως εκείνος θεωρεί την έννοια της «οικολογίας»  Προσωπική μας εκτίμηση, "οικολογικό" θεωρείται το προϊόν εκείνο το οποίο έχει "επιβαρύνει" λιγότερο το περιβάλλον από το στάδιο της δημιουργίας του, με την συλλογή των πρώτων υλών, μέχρι το στάδιο της απόσυρσης ή ανακύκλωσής του.  Το μόνο σίγουρο που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι το pellet εκλύει λιγότερους ρύπους διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά την καύσή του σε σχέση με τα συστήματα πετρελαίου.

 

 

 

16) Ποια η θερμογόνος απόδοση του pellet σε σχέση με το πετρέλαιο; Η αναλογία μεταξύ των δύο προαναφερόμενων τύπων καυσίμου είναι:  1kg πετρελαίου = 2kg pellets

17) Ποια διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε ένα σύστημα στερεών καυσίμων και σε ένα σύστημα πετρελαίου; Οι διαφορές οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν την απόφαση μετάβασης σε ένα σύστημα στερεών καυσίμων είναι η συχνότερη τροφοδοσία της εγκατάστασης  με καύσιμο υλικό.

18) Πως επιλέγω έναν λέβητα στερεών καυσίμων; Κατά την απόφαση αγοράς ενός λέβητα στερεών καυσίμων πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες: 1) Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος (αυτόματη έναυση, ονομαστική απόδοση 91% και άνω, τεχνολογία πυρόλυσης, μεγάλος θάλαμος φόρτωσης καυσίμου, αυτόματο σύστημα εξαγωγής στάχτης, αυτόματο έλεγχο δοσολογίας καυσίμου) 2) Πιστοποίηση ονομαστικού βαθμού απόδοσης λέβητα. 3) Χρονική εγγύηση προϊόντος. 4) After sale service αντιπροσώπου (service, απόθεμα ανταλλακτικών, τεχνική βοήθεια κ.τ.λ.) 5) Χώρα κατασκευής προϊόντος.

19) Να επιλέξω σόμπα ή λέβητα; Αυτό εξαρτάται ξεκάθαρα από το τις ανάγκες του κάθε καταναλωτή. Πρέπει να τονίσουμε ότι ο λέβητας καλύπτει διαφορετικές ανάγκες από μια σόμπα. Ο λέβητας αποτελεί μια πιο «ολοκληρωμένη» λύση χωρίς να απαιτείται κανένας συμβιβασμός στην άνεση και στην ευκολία χρήσης. Οι σόμπες κατά κύριο λόγο καλύπτουν τις ανάγκες ενιαίων χώρων και μεγάλων δωματίων ενώ «υπερτερούν» στο κόστος απόκτησης τους σε σχέση με τον λέβητα.

20) Έχω διαβάσει και έχω ακούσει διάφορες απόψεις σχετικά με "εναλλακτικές" μεθόδους θέρμανσης. Τελικά τι από όλα αυτά ισχύει και πως θα επιλέξω την βέλτιστη λύση για τις ανάγκες μου ; Αρχικά πρέπει να διευκρινήσουμε ότι η καθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και μοναδική. Οι κτιριακές προδιαγραφές αλλά και οι ανάγκες για θέρμανση είναι επίσης διαφορετικές από σπίτι σε σπίτι και από άνθρωπο σε άνθρωπο

(source)