Ξυλολέβητας 40KW εγκατεστημένος σε μονοκατοικία στη ΞΑΝΘΗ

Αντικατέστησε λέβητα πετρελαίου και τοποθετήθηκε σε παράπλευρο χώρο του υπογείου του σπιτιού.

Χρησιμοποιήθηκαν το ίδιο δοχείο διαστολής και ο ίδιος κυκλοφορητής, ενώ συνδέθηκε το καλώδιο του θερμοστάτη του σπιτιού επί του λέβητα.

Χρησιμοποιήθηκε η υφιστάμενη καμινάδα του σπιτιού με τη χρήση μιας συστολής από Φ160 σε Φ130, δεν υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας και εφελκυσμού, αφού το τελικό ύψος της καμινάδας είναι περίπου 7μ.

Δηλαδή σε κάθε περίπτωση η υποδομή υποστήριξης θέρμανσης του σπιτιού είναι ίδια εκτός από το γεγονός, ότι πλέον, λειτουργία με ξύλα, με προφανές όφελος οικονομίας.

Η κατανάλωση του ξύλου έχει περιοριστεί σε χρήση περίπου σε 45 κιλά ημερησίως, στεγνά (υγρασία κάτω από 20%) ή σε αναλογία χρήματος περίπου 6 ευρώ ανά ημέρα λειτουργίας. 
 
Το βράδυ χρησιμοποιείται μεγάλο τεμάχιο δρυός για να υπάρχει κάρβουνο το πρωί και να γίνεται εύκολα η ανάφλεξη των ξύλων που τοποθετούνται για τη χρήση του λέβητα.