Ξυλολέβητας 40KW εγκατεστημένος στην Ελάτη Τρικάλων

 Αντικατέστησε τον εικονιζόμενο λέβητα πετρελαίου, με απόλυτη επιτυχία και με μεγάλη οικονομία. Ο ξυλολέβητας λειτούργησε αποκλειστικά σχεδόν με καύση έλατου και κατανάλωσε 12 τον από τον Οκτώβριο 2013 έως Απρίλιο τον 2014. Βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο με τσιμεντόλιθους σε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, άρα οι απώλειες είναι ιδιαίτερα υψηλές, ειδικά σε περιοχή με 800μ υψόμετρο.

Παρείχε ζέστη και νερό χρήσης, σε μονοκατοικία 110τμ, κατασκευής δεκαετίας '80, με υλικά της τότε εποχής και άνευ συστημάτων παθητικής θερμομόνωσης.

Πράγματι απόλυτη επιτυχία στην εγκατάσταση, με μοναδικά νέα υλικά τις σωλήνες σύνδεσης, αφού χρησιμοποιήθηκαν τα παλαιά υλικά του λέβητα πετρελαίου.