Λέβητας pellet VESTA 40KW σε μονοκατοικία στο Μουζάκι Καρδίτσας

 Πρόκειται για εγκατάσταση σχεδόν σε υπαίθριο χώρο, μιας και ο χώρος καλύπτεται μνό από τσίγκο σε 2 πλευρές και το ίδο σε οροφή.

 Κάλυψε τις ενερεγειακές ανάγκες δύο οικιών που βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο. Οι σωληνώσεις τρέχουν από το χώρο του λέβητα, που βρίσκεται παραπλεύρως του ενός σπιτιού, για μια απόσταση περίπου 10 μέτρων, μέχρι το άλλο σπίτι σε βάθος 10 εκ μόλις.

Το ενεργειακό κόστος χρήσης με το νέο σύστημα ανήλθε περίπου στα 3.000€, σε αντίστοιχη περίοδο πετρελαίου, οι δύο οικογένειες ξόδευαν όχι λιγότερα από 6.000€ και μάλιστα με θερμοστάτες στους 19οC . Το χειμώνα του 2013, οι θερμοστάτες ήταν μόνιμα στους 21οC !!