Σύστημα βεβιασμένης λειτουργίας σε τουριστική μονάδα στη Σύρο

             Σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας εγκατεστημένο σε τουριστική μονάδα στη Σύρο. Είναι εγκατεστημένο στο δώμα του κεντρικού κτιρίου και αναπτύσσεται σε 40 τμ επιλεκτικών συλλεκτών.

 Το σύστημα ολοκληρώνεται με όλα τα παρελκόμενα και με δύο δοχεία αδρανείας 1000lit έκαστο.