ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΛΩΔΩΣΗ GROUP AMG SPA ADLER

90.60

Άμεσα Διαθέσιμο

Πλήρης ηλεκτρική καλωδίωση, συμβατή με όλες τις νέες σόμπες αέρα 14 και 16 kW (κανονικές και αεραγωγές).

Η καλωδίωση είναι ήδη εξοπλισμένη με αισθητήρα καυσαερίων και αισθητήριο θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
 
Ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Επικοινωνήστε μαζί μας!

Πλήρης ηλεκτρική καλωδίωση, συμβατή με όλες τις νέες σόμπες αέρα 14 και 16 kW (κανονικές και αεραγωγές)

Η καλωδίωση είναι ήδη εξοπλισμένη με αισθητήρα καυσαερίων και αισθητήριο θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

CAYENNE 12, CAYENNE 12 DUCTED, NEW 14-16, NEW 14-16 DUCTED

BRENDA16-B | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOBORDEAUX
BRENDA16C-B | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOBORDEAUX CANALIZZATA
BRENDA16C-G | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOGRIGIO CANALIZZATA
BRENDA16C-K | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIONERO CANALIZZATA
BRENDA16C-W | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOBIANCO CANALIZZATA
BRENDA16-G | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOGRIGIO
BRENDA16-K | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIONERO
BRENDA16-W | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOBIANCO
BURN16CN-B | STUFA PELLET MOD.16C ACCIAIOBORDEAUX CANALIZZATA BURN
BURN16CN-K | STUFA PELLET MOD.16C ACCIAIONERO CANALIZZATA BURN
BURN16CN-W | STUFA PELLET MOD.16C ACCIAIOBIANCO CANALIZZATA BURN
BURN16N-B | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOBORDEAUX BURN
BURN16N-K | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIONERO BURN
BURN16N-W | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOBIANCO BURN
CANADIAN14C-B | STUFA PELLET MOD.14C ACCIAIOBORDEAUX CANALIZZATA
CANADIAN16C-B | STUFA PELLET MOD.16C ACCIAIOBORDEAUX CANALIZZATA
CANADIAN16C-W | STUFA PELLET MOD.16C ACCIAIOBIANCA CANALIZZATA
CARINCIAIR120C-B | STUFA PELLET MOD.14C ACCIAIOBORDEAUX CANALIZZATA CARINCI
CARINCIAIR120C-G | **STUFA PELLET MOD.14C ACCIAIOGRIGIO CANALIZZATA CARINCI
CARINCIAIR120C-K | STUFA PELLET MOD.14C ACCIAIONERO CANALIZZATA CARINCI
CARINCIAIR120C-W | STUFA PELLET MOD.14C ACCIAIOBIANCO CANALIZZATA CARINCI
CARINCIAIR120-G | **STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOGRIGIO CARINCI
CARINCIAIR120-K | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIONERO CARINCI
CARINCIAIR120-W | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOBIANCO CARINCI
CARINCIAIR150-B | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOBORDEAUX CARINCI
CARINCIAIR150C-B | STUFA PELLET MOD.16C ACCIAIOBORDEAUX CANALIZZATA CARINCI
CARINCIAIR150C-K | STUFA PELLET MOD.16C ACCIAIONERO CANALIZZATA CARINCI
CARINCIAIR150C-W | STUFA PELLET MOD.16C ACCIAIOBIANCO CANALIZZATA CARINCI
CARINCIAIR150C-X | STUFA PELLET MOD.16C SENZAFIANCHI CANALIZZATA CARINCI
CARINCIAIR150-K | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIONERO CARINCI
CARINCIAIR150-W | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOBIANCO CARINCI
CARINCIAIR150-X | STUFA PELLET MOD.16 SENZAFIANCHI CARINCI
CAYENNE12-B | STUFA PELLET MOD.12 ACCIAIOBORDEAUX
CAYENNE12-BAG | STUFA PELLET MOD.12 ACCIAIOBORDEAUX ARTEL GOLD
CAYENNE12-BAR | STUFA PELLET MOD.12 ACCIAIOBORDEAUX ARTEL
CAYENNE12-BEN | STUFA PELLET MOD.12 ACCIAIOBORDEAUX ETNA
CAYENNE12-BFO | STUFA PELLET MOD.12 FOCOBORDEAUX
CAYENNE12-BTP | STUFA PELLET MOD.12 TEPORBORDEAUX
CAYENNE12C-BAG | STUFA PELLET MOD.12C ACCIAIOBORDEAUX CANALIZZ ARTEL GOLD
CAYENNE12C-BAR | STUFA PELLET MOD.12C ACCIAIOBORDEAUX CANALIZZ ARTEL
CAYENNE12C-BEN | STUFA PELLET MOD.12C ACCIAIOBORDEAUX CANALIZZATA ETNA
CAYENNE12C-BFO | STUFA PELLET MOD.12C FOCOBORDEAUX CANALIZZATA
CAYENNE12C-BTP | STUFA PELLET MOD.12C TEPORBORDEAUX CANALIZZATA
CAYENNE12C-GAG | STUFA PELLET MOD.12C ACCIAIOGRIGIO CANALIZZATA ARTEL GOLD
CAYENNE12C-GAR | STUFA PELLET MOD.12C ACCIAIOGRIGIO CANALIZZ ARTEL
CAYENNE12C-GEN | STUFA PELLET MOD.12C ACCIAIOGRIGIO CANALIZZATA ETNA
CAYENNE12C-GFO | STUFA PELLET MOD.12C FOCOGRIGIO CANALIZZATA
CAYENNE12C-GTP | STUFA PELLET MOD.12C TEPORGRIGIO CANALIZZATA
CAYENNE12C-WAG | STUFA PELLET MOD.12C ACCIAIOBIANCO CANALIZZATA ARTEL GOLD
CAYENNE12C-WAR | STUFA PELLET MOD.12C ACCIAIOBIANCO CANALIZZ ARTEL
CAYENNE12C-WEN | STUFA PELLET MOD.12C ACCIAIOBIANCO CANALIZZATA ETNA
CAYENNE12C-WFO | STUFA PELLET MOD.12C FOCOBIANCO CANALIZZATA
CAYENNE12C-WTP | STUFA PELLET MOD.12C TEPORBIANCO CANALIZZATA
CAYENNE12-G | STUFA PELLET MOD.12 ACCIAIOGRIGIA
CAYENNE12-GAG | STUFA PELLET MOD.12 ACCIAIOGRIGIO ARTEL GOLD
CAYENNE12-GAR | STUFA PELLET MOD.12 ACCIAIOGRIGIO ARTEL
CAYENNE12-GEN | STUFA PELLET MOD.12 ACCIAIOGRIGIO ETNA
CAYENNE12-GFO | STUFA PELLET MOD.12 FOCOGRIGIO
CAYENNE12-GTP | STUFA PELLET MOD.12 TEPORGRIGIO
CAYENNE12-W | STUFA PELLET MOD.12 ACCIAIOBIANCO
CAYENNE12-WAG | STUFA PELLET MOD.12 ACCIAIOBIANCO ARTEL GOLD
CAYENNE12-WAR | STUFA PELLET MOD.12 ACCIAIOBIANCO ARTEL
CAYENNE12-WEN | STUFA PELLET MOD.12 ACCIAIOBIANCO ETNA
CAYENNE12-WFO | STUFA PELLET MOD.12 FOCOBIANCO
CAYENNE12-WPT | STUFA PELLET MOD.12 TEPORBIANCO PELLETFIRE
CAYENNE12-WTP | STUFA PELLET MOD.12 TEPORBIANCO
CAYENNE14-B | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOBORDEAUX
CAYENNE14-BAD | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIO BORDEAUX ADLER
CAYENNE14-BEN | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOBORDEAUX ETNA
CAYENNE14-BEX | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOBORDEAUX ECOFOX
CAYENNE14C-B | STUFA PELLET MOD.14C ACCIAIOBORDEAUX CANALIZZATA
CAYENNE14C-BEN | STUFA PELLET MOD.14C ACCIAIOBORDEAUX CANALIZZATA ETNA
CAYENNE14C-BEX | STUFA PELLET MOD.14C ACCIAIOBORDEAUX CANALIZZATA ECOFOX
CAYENNE14C-G | STUFA PELLET MOD.14C ACCIAIOGRIGIO CANALIZZATA
CAYENNE14C-GEN | STUFA PELLET MOD.14C ACCIAIOGRIGIO CANALIZZATA ETNA
CAYENNE14C-GEX | STUFA PELLET MOD.14C ACCIAIOGRIGIO CANALIZZATA ECOFOX
CAYENNE14C-W | STUFA PELLET MOD.14C ACCIAIOBIANCO CANALIZZATA
CAYENNE14C-WEN | STUFA PELLET MOD.14C ACCIAIOBIANCO CANALIZZATA ETNA
CAYENNE14C-WEX | STUFA PELLET MOD.14C ACCIAIOBIANCO CANALIZZATA ECOFOX
CAYENNE14-G | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOGRIGIO
CAYENNE14-GAD | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIO GRIGIO ADLER
CAYENNE14-GEN | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOGRIGIO ETNA
CAYENNE14-GEX | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOGRIGIO ECOFOX
CAYENNE14-W | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOBIANCO
CAYENNE14-WAD | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIO BIANCO ADLER
CAYENNE14-WEN | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOBIANCO ETNA
CAYENNE14-WEX | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOBIANCO ECOFOX
CAYENNE16-B | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOBORDEAUX
CAYENNE16-BAD | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIO BORDEAUX ADLER
CAYENNE16-BEX | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOBORDEAUX ECOFOX
CAYENNE16C-B | STUFA PELLET MOD.16C ACCIAIOBORDEAUX CANALIZZATA
CAYENNE16C-BEN | STUFA PELLET MOD.16C ACCIAIOBORDEAUX CANALIZZATA ETNA
CAYENNE16C-BEX | STUFA PELLET MOD.16C ACCIAIOBORDEAUX CANALIZZATA ECOFOX
CAYENNE16C-G | STUFA PELLET MOD.16C ACCIAIOGRIGIO CANALIZZATA
CAYENNE16C-GEN | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOGRIGIO CANALIZZATA ETNA
CAYENNE16C-GEX | STUFA PELLET MOD.16C ACCIAIOGRIGIO CANALIZZATA ECOFOX
CAYENNE16C-W | STUFA PELLET MOD.16C ACCIAIOBIANCO CANALIZZATA
CAYENNE16C-WEX | STUFA PELLET MOD.16C ACCIAIOBIANCO CANALIZZATA ECOFOX
CAYENNE16C-X | STUFA PELLET MOD.16C ACCIAIO CANALIZZATA NUDA
CAYENNE16-G | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOGRIGIO
CAYENNE16-GAD | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIO GRIGIO ADLER
CAYENNE16-GCT | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOGRIGIO CALPELLET
CAYENNE16-GEN | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOGRIGIO ETNA
CAYENNE16-GEX | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOGRIGIO ECOFOX
CAYENNE16-W | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOBIANCO
CAYENNE16-WAD | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIO BIANCA ADLER
CAYENNE16-WEX | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOBIANCO ECOFOX
CIPRIANU16C-BEN | STUFA A PELLET CANALIZZ MOD.16ACCIAIO BORDEAUX ETNA
CIPRIANU16C-GEN | STUFA A PELLET CANALIZZ MOD.16ACCIAIO GRIGIO ETNA
CIPRIANU16C-WEN | STUFA A PELLET CANALIZZ MOD.16ACCIAIO UNICO BIANCO
CLASS.14-B | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOBORDEAUX ARTEL
CLASS.14-BAG | STUFA PELLET ACCIAIO BORDEAUXCLASS 14 ARTEL GOLD
CLASS.14C-B | STUFA PELLET MOD.14 CANALIZZ.ACCIAIO BORDEAUX ARTEL
CLASS.14C-BAG | STUFA PELLET ACCIAIO CANALIZZ.BORDEAUX CLASS 14 ARTEL GOLD
CLASS.14C-G | STUFA PELLET MOD.14 CANALIZZ.ACCIAIO GRIGIO ARTEL
CLASS.14C-GAG | STUFA PELLET ACCIAIO CANALIZZ.GRIGIO CLASS 14 ARTEL GOLD
CLASS.14C-W | STUFA PELLET MOD.14 CANALIZZ.ACCIAIO BIANCO ARTEL
CLASS.14C-WAG | STUFA PELLET ACCIAIO CANALIZZ.BIANCO CLASS 14 ARTEL GOLD
CLASS.14-G | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOGRIGIA ARTEL
CLASS.14-GAG | STUFA PELLET ACCIAIO GRIGIOCLASS 14 ARTEL GOLD
CLASS.14-W | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOBIANCA ARTEL
CLASS.14-WAG | STUFA PELLET ACCIAIO BIANCOCLASS 14 ARTEL GOLD
CLASS.16-B | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOBORDEAUX ARTEL
CLASS.16-BAG | STUFA PELLET ACCIAIO BORDEAUXCLASS 16 ARTEL GOLD
CLASS.16C-B | STUFA PELLET MOD.16 CANALIZZ.ACCIAIO BORDEAUX ARTEL
CLASS.16C-BAG | STUFA PELLET ACCIAIO CANALIZZ.BORDEAUX CLASS 16 ARTEL GOLD
CLASS.16C-G | STUFA PELLET MOD.16 CANALIZZ.ACCIAIO GRIGIO ARTEL
CLASS.16C-GAG | STUFA PELLET ACCIAIO CANALIZZ.GRIGIO CLASS 16 ARTEL GOLD
CLASS.16C-W | STUFA PELLET MOD.16 CANALIZZ.ACCIAIO BIANCA ARTEL
CLASS.16C-WAG | STUFA PELLET ACCIAIO CANALIZZ.BIANCO CLASS 16 ARTEL GOLD
CLASS.16C-X | STUFA PELLET MOD.16 CANALIZZSENZA FRONTALE ARTEL
CLASS.16-G | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOGRIGIO ARTEL
CLASS.16-GAG | STUFA PELLET ACCIAIO GRIGIOCLASS 16 ARTEL GOLD
CLASS.16-W | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOBIANCO ARTEL
CLASS.16-WAG | STUFA PELLET ACCIAIO BIANCOCLASS 16 ARTEL GOLD
CLASS.XLC-CK | STUFA A PELLET CANALIZZATA MOD.16 MAIOLICA NERO ARTEL
CORTINA12-BAD | STUFA PELLET MOD.12 ACCIAIOBORDEAUX ADLER
CORTINA12-WAD | STUFA PELLET MOD.12 ACCIAIOBIANCO ADLER
CORTINA14-BAD | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOBORDEAUX ADLER
CORTINA14C-BAD | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOBORDEAUX CANALIZZATA ADLER
CORTINA14C-GAD | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOGRIGIO CANALIZZATA ADLER
CORTINA14C-WAD | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOBIANCO CANALIZZATA ADLER
CORTINA14-GAD | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOGRIGIO ADLER
CORTINA14-WAD | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOBIANCO ADLER
CORTINA16-BAD | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOBORDEAUX ADLER
CORTINA16C-BAD | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOBORDEAUX CANALIZZATA ADLER
CORTINA16C-GAD | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOGRIGIO CANALIZZATA ADLER
CORTINA16C-WAD | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOBIANCO CANALIZZATA ADLER
CORTINA16-GAD | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOGRIGIO ADLER
CORTINA16-WAD | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOBIANCO ADLER
DENIA14-BKA | STUFA PELLET MOD.14 KALORBORDEAUX
DENIA14C-BKA | STUFA PELLET MOD.14C KALORBORDEAUX CANALIZZATA
DENIA14C-GKA | STUFA PELLET MOD.14C KALORGRIGIO CANALIZZATA
DENIA14C-WKA | STUFA PELLET MOD.14C KALORBIANCO CANALIZZATA
DENIA14-GKA | STUFA PELLET MOD.14 KALORGRIGIO
DENIA14-WKA | STUFA PELLET MOD.14 KALORBIANCO
FABIA12-BKA | STUFA PELLET MOD.12 ACCIAIOBORDEAUX KALOR
FABIA12C-BKA | STUFA PELLET MOD.12 CANALIZZATACCIAIO BORDEAUX KALOR
FABIA12C-GKA | STUFA PELLET MOD.12 CANALIZZATACCIAIO GRIGIO KALOR
FABIA12C-WKA | STUFA PELLET MOD.12 CANALIZZATACCIAIO BIANCO KALOR
FABIA12-GKA | STUFA PELLET MOD.12 ACCIAIOGRIGIO KALOR
FABIA12-WKA | STUFA PELLET MOD.12 ACCIAIOBIANCO KALOR
KING14C-B | STUFA PELLET MOD.14C ACCIAIOBORDEAUX CANALIZZATA KING
KING14C-G | STUFA PELLET MOD.14C ACCIAIOGRIGIO CANALIZZATA KING
KING16-B | STUFA A PELLET MOD.16 BORDEAUXKING
KING16C-B | STUFA A PELLET MOD.16 CANALIZZBORDEAUX KING
KING16C-G | STUFA A PELLET MOD.16 CANALIZZGRIGIA KING
KING16C-W | STUFA A PELLET MOD.16 CANALIZZBIANCO KING
KING16-W | STUFA A PELLET MOD.16 BIANCOKING
LAREL14-B | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOBORDEAUX
LAREL14C-B | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOBORDEAUX CANALIZZATA
LAREL14C-W | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOBIANCA CANALIZZATA
LAREL16C-B | STUFA PELLET MOD.16C ACCIAIOBORDEAUX CANALIZZATA
LAREL16C-G | STUFA PELLET MOD.16C ACCIAIOGRIGIA CANALIZZATA
LAREL16C-W | STUFA PELLET MOD.16C ACCIAIOBIANCO CANALIZZATA
LAREL16-W | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOBIANCO
MIA16-BKA | STUFA PELLET MOD.16 KALORBORDEAUX
MIA16C-BKA | STUFA PELLET MOD.16C KALORBORDEAUX CANALIZZATA
MIA16C-GKA | STUFA PELLET MOD.16C KALORGRIGIO CANALIZZATA
MIA16C-WKA | STUFA PELLET MOD.16C KALORBIANCO CANALIZZATA
MIA16-GKA | STUFA PELLET MOD.16 KALORGRIGIO
MIA16-WKA | STUFA PELLET MOD.16 KALORBIANCO
NEWROMA14-BKR | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOBORDEAUX KRONE
NEWROMA14C-BKR | STUFA PELLET MOD.14C ACCIAIOBIANCO KRONE CANALIZZATA
NEWROMA14C-GKR | STUFA PELLET MOD.14C ACCIAIOGRIGIO KRONE CANALIZZATA
NEWROMA14C-WKR | STUFA PELLET MOD.14C ACCIAIOBIANCO KRONE CANALIZZATA
NEWROMA14-GKR | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOGRIGIO KRONE
NEWROMA14-WKR | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOBIANCO KRONE
NEWROMA16-BKR | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOBORDEAUX KRONE
NEWROMA16C-BKR | STUFA PELLET MOD.16C ACCIAIOBORDEAUX KRONE CANALIZZATA
NEWROMA16C-GKR | STUFA PELLET MOD.16C ACCIAIOGRIGIO KRONE CANALIZZATA
NEWROMA16C-WKR | STUFA PELLET MOD.16C ACCIAIOBIANCO KRONE CANALIZZATA
NEWROMA16-GKR | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOGRIGIO KRONE
NEWROMA16-WKR | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOBIANCO KRONE
SPERONE16-BEN | STUFA A PELLET MOD. 16 ACCIAIO UNICO BORDEAUX ETNA
SPERONE16-GEN | STUFA A PELLET MOD. 16 ACCIAIO UNICO GRIGIO ETNA
SPERONE16-WEN | STUFA A PELLET MOD. 16 ACCIAIOUNICO BIANCO ETNA
STUFA12-WTP | STUFA PELLET MOD.12 TEPORBIANCA
STUFA14-BTP | STUFA PELLET MOD.14 TEPORBORDEAUX
STUFA14C-BTP | STUFA PELLET MOD.14C TEPORBORDEAUX CANALIZZATA
STUFA14C-GTP | STUFA PELLET MOD.14C TEPORGRIGIA CANALIZZATA
STUFA14C-WTP | STUFA PELLET MOD.14C TEPORBIANCA CANALIZZATA
STUFA14-GTP | STUFA PELLET MOD.14 TEPORGRIGIA
STUFA14-WTP | STUFA PELLET MOD.14 TEPORBIANCA
STUFA16-BTP | STUFA PELLET MOD.16 TEPORBORDEAUX
STUFA16C-BTP | STUFA PELLET MOD.16C TEPORBORDEAUX CANALIZZATA
STUFA16C-BTP2 | *******STUFA PELLET MOD.16C TEPOR BORDEAUX CANALIZZATA 2RPM
STUFA16C-GTP | STUFA PELLET MOD.16C TEPORGRIGIA CANALIZZATA
STUFA16C-WTP | STUFA PELLET MOD.16C TEPORBIANCA CANALIZZATA
STUFA16-GTP | STUFA PELLET MOD.16 TEPORGRIGIA
STUFA16-WTP | STUFA PELLET MOD.16 TEPORBIANCA
TR.STEEL14-BFO | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOBORDEAUX FOCO
TR.STEEL14C-BFO | STUFA PELLET MOD.14 CANALIZZ ACCIAIO BORDEAUX FOCO
TR.STEEL14C-GFO | STUFA PELLET MOD.14 CANALIZZ ACCIAIO GRIGIO FOCO
TR.STEEL14C-WFO | STUFA PELLET MOD.14 CANALIZZ ACCIAIO BIANCO FOCO
TR.STEEL14-GFO | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOGRIGIO FOCO
TR.STEEL14-WFO | STUFA PELLET MOD.14 ACCIAIOBIANCO FOCO
TR.STEEL16-BFO | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOBORDEAUX FOCO
TR.STEEL16C-BFO | STUFA PELLET MOD.16 CANALIZZACCIAIO BORDEAUX FOCO
TR.STEEL16C-GFO | STUFA PELLET MOD.16 CANALIZZACCIAIO GRIGIO FOCO
TR.STEEL16C-WFO | STUFA PELLET MOD.16 CANALIZZACCIAIO BIANCO FOCO
TR.STEEL16-GFO | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOGRIGIO FOCO
TR.STEEL16-KFO | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIONERO FOCO
TR.STEEL16-WFO | STUFA PELLET MOD.16 ACCIAIOBIANCO FOCO
VANCOUVER-BCA | STUFA PELLET MOD.14C ACCIAIOBORDEAUX CANALIZZATA CANADIAN
VANCOUVER-GCA | STUFA PELLET MOD.14C ACCIAIOGRIGIO CANALIZZATA CANADIAN
VANCOUVER-WCA | STUFA PELLET MOD.14C ACCIAIOBIANCO CANALIZZATA CANADIAN
XL14-B | STUFA PELLET MOD.14 ARTELBORDEAUX
XL14C-B | STUFA PELLET MOD.14C ARTELBORDEAUX CANALIZZATA
XL14C-G | STUFA PELLET MOD.14C ARTELGRIGIO CANALIZZATA
XL14C-W | STUFA PELLET MOD.14C ARTELBIANCO CANALIZZATA
XL14-G | STUFA PELLET MOD.14 ARTELGRIGIO
XL14-W | STUFA PELLET MOD.14 ARTELBIANCO
XL16-B | STUFA PELLET MOD.16 ARTELBORDEAUX
XL16C-B | STUFA PELLET MOD.16C ARTELBORDEAUX CANALIZZATA
XL16C-G | STUFA PELLET MOD.16C ARTELGRIGIO CANALIZZATA
XL16C-W | STUFA PELLET MOD.16C ARTELBIANCO CANALIZZATA
XL16C-X | STUFA PELLET MOD.16C ARTELCANALIZZATA SENZA FIANCHI
XL16-G | STUFA PELLET MOD.16 ARTELGRIGIO
XL16-W | STUFA PELLET MOD.16 ARTELBIANCO
Z14S-B(WHITE) | STUFA PELLET MOD.14 NUOVAACC.BIANCO CENTROMETAL
Z14S-C(BORD) | STUFA PELLET MOD.14 NUOVAACC.BORDEAUX CENTROMETAL
Z14SC-B(WHITE) | STUFA PELLET MOD.14C NUOVAACC.BIANCO CENTROMETAL CAN.
Z14SC-C(BORD) | STUFA PELLET MOD.14C NUOVAACC.BORDEAUX CENTROMETAL CAN.
Z14SC-S(GREY) | STUFA PELLET MOD.14C NUOVAACC.GRIGIO CENTROMETAL CAN.
Z14S-S(GREY) | STUFA PELLET MOD.14 NUOVAACC.GRIGIO CENTROMETAL
Z16S-B | ***********STUFA PELLET MOD.16 NUOVA ACCIAIO BIANCO CENT
Z16S-B(WHITE) | STUFA PELLET MOD.16 NUOVAACC.BIANCO CENTROMETAL
Z16S-C(BORD) | STUFA PELLET MOD.16 NUOVAACC.BORDEAUX CENTROMETAL
Z16SC-B(WHITE) | STUFA PELLET MOD.16C NUOVAACC.BIANCO CENTROMETAL CAN.
Z16SC-C(BORD) | STUFA PELLET MOD.16C NUOVAACC.BORDEAUX CENTROMETAL CAN.
Z16SC-S(GREY) | STUFA PELLET MOD.16C NUOVAACC.GRIGIO CENTROMETAL CAN.
Z16S-S(GREY) | STUFA PELLET MOD.16 NUOVAACC.GRIGIO CENTROMETAL
ZCY12-B (WHITE) | STUFA PELLET MOD.12 ACCIAIOBIANCO CENTROMETAL
ZCY12-C (BORD) | STUFA PELLET MOD.12 ACCIAIOBORDEAUX CENTROMETAL
ZCY12-S (GREY) | STUFA PELLET MOD.12C ACCIAIOGRIGIO CENTROMETAL

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0.5 kg

Χρειάζεστε επιπλέον ενημέρωση για το προϊόν αυτό;
Στείλτε μας την ερώτησή σας με την παρακάτω φόρμα και ένα εξειδικευμένο μέλος της Ομάδας μας θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει!
(μην συμπληρώσετε το όνομα του προϊόντος, θα αποσταλεί αυτόματα)
[super_form id=”4889″]

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μια κριτική.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις.

See It Styled On Instagram

    No access token

Main Menu